Systemické konstelace

Systemické konstelace jsou alternativní terapií a metodou sebepoznávání.

Konstelace nám umožňují navázání hlubšího kontaktu se sebou samým, abychom nakonec sami v sobě našli to nejlepší.  

Učíme se najít odvahu, soucit a lásku díky každé situaci. Jediný boj v životě vedeme sami se sebou. Odehrává se v našem nitru. Jsou to naše vlastní zápasy dobra a zla.

O metodě

Konstelace jsou metodou, která pochází z Německa.  Jejím zakladatelem byl filozof  a psychoterapeut Bert Hellinger (16.12.1925 –19. 9.2019).

  • Bert Hellinger se narodil v Německu, jako Anton Hellinger.  Vystudoval filozofii, katolickou teologii a pedagogiku. V roce 1952 byl vysvěcen na kněze. Do roku 1968 působil v katolické misijní škole v Jižní Africe. Kněžský řád opustil roku 1971. Dále studoval psychologii ve Vídni, v Mnichově, v USA. Svojí činností ovlivnil tisíce terapeutů na celém světě. Je autorem více než 30-ti knih přeložených do mnoha světových jazyků.
  • Hellinger ® sciencia je univerzální věda o řádech lidského soužití, od vztahů rodinných, rodičovských, partnerských, přes řády v práci, povoláních, až po řády mezi velkými skupinami.

Jak probíhají konstelace

Konstelaci stavíme obvykle ve skupině. Klient krátce popíše podstatu problému. Vybere zástupné postavy z účastníků semináře a ti pak odehrávají své role, jak je vnímají ze systému. Konstelář konstelaci koriguje, zahajuje a ukončuje.

Konstelace ukáže VNITŘNÍ OBRAZ SITUACE, vzájemné působení lidí a sil v systému. Příběh se odehrává v různých hloubkách, podle připravenosti klienta.  

Klient si může přes prožitek zpracovat svůj problém v sobě. Tím působí konstelace v jeho těle i systému léčivě. Obnovením soucitu, toku lásky a pořádku v systému se mohou dát jeho vnitřní záležitosti do rovnováhy. Emoce doznívají ještě dlouho po skončení semináře a odchází pomalu, postupně.

Možnosti konstelací

Přes zástupné postavy se můžeme podívat do systému a umožnit, aby bylo to skryté vyneseno na světlo. Můžeme poznat hlubší příčinu toho, co nás v životě tíží.

KDYBYCHOM VĚDĚLI,  JAK MOC NÁS OVLIVŇUJE MINULOST.

Do našeho života zasahuje minulost nejen naše, ale i rodová. Z generace na generaci si předáváme informace ze svého rodu. Dědíme po svých předcích talent, schopnosti, vzhled, povahové vlastnosti, nemoci a stejně tak i jejich prožitky. Můžeme-li zdědit například po dědovi talent na kreslení a po babičce migrénu, stejně tak můžeme v sobě nést i jejich VNITŘNÍ BOLESTI, které se pak stávají součástí našeho emočního prostředí.

Pokud je rodinný systém například zatížený těžkými osudy, nebo  traumaty, není zdrojem síly a stability, ale oslabuje nás. Mohou se dostavovat pocity bezmoci, selhání, lítosti, smutku, strachu, úzkosti, můžeme se cítit vnitřně rozpolcení, cítit prázdno, nebo že nám něco pořád chybí a není možné to vědomě změnit. 

RŮZNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE JSOU TOHO SPOUŠTĚČEM, NIKOLIV PŘÍČINOU.

Konstelace léčí vnitřní rozpad tím, že se vytvoří situace nová, ve které se obnoví soucit.  

Kdy pomohou konstelace

  • když se potřebujete vyrovnat s tím, co se stalo vám, nebo ve vaší rodině
  • když potřebujete pochopit členy rodiny a najít k nim lepší přístup
  • když se vám dějí záhadně různé nezdary v jakékoliv oblasti, nebo se nějaká situace (finanční, vztahová, osobní) vyskytuje opakovaně
  • když máte zdravotní potíže, úzkosti, závislosti, častné nehody, úrazy, ztráty
  • když vám v životě chybí dobrý pocit

Význam konstelací

Když přichází noví lidé na konstelace, bývá v jejich životních situacích nějaká nevyřešená bolest, tíha, nejistota. Často se necítí dobře, hledají úlevu a čekají, až se něco změní.

Postupně začínají objevovat hlubší souvislosti. Proměna přichází.

V životních situacích je více nadhledu, méně nejistoty, menší potřeba reagovat, jinak jednáme s dětmi, partnerem, vztahy jsou klidnejší, pevnější. 

Konstelace pomáhají prociťovat svůj vnitřni svět, poznávat své potřeby. Sami cítíme, kam nás to táhne, proto můžeme jednat podle svého vnitřního hlasu.


Přihlášení do semináře

Konstelace v Praze

Srdečně vás zvu na seminář rodinných a systemických konstelací.

Kde: Železná 18,  Praha 1, u Staroměstského nám.,

Kdy: v sobotu od 10 do 17 hod.

Cena:  1100 Kč.   

Kalendář akcí

2801

Systemické konstelace

28.1. 2023 10:00Železná 18, Praha 1
2502

Systemické konstelace

25.2. 2023 10:00Železná 18, Praha 1
2503

Systemické konstelace

25.3. 2023 10:00Železná 18, Praha 1

Přijďte, těším se na vás 🙂

Praktické informace k akcím

Srdečně vás zvu na seminář, který se koná v historickém centru Prahy.

Jak to bude probíhat?
Sejdeme se mezi 9.45 - 10 hod. v Železné 18, 1. patro, Praha 1. Nejlepší spojení je metrem do stanice Můstek, nebo tramvají na Národní třídu.
Začneme sezením v kruhu a seznámíme se. Na semináři budeme v malé skupině, tj. do deseti lidí. 
Odpoledne si uděláme přestávku na oběd. Můžeme si společně zajít do restaurace (tip: Havelská Koruna, nebo Dhaba Beas), kde si jistě vybere každý. Přestávka na oběd bude minimálně hodinová, takže budete mít příležitost se projít po okolí. Je zajištěno malé občerstvení (káva, čaj, pečivo, sušenky, ovoce ...) pro vás zdarma. Na závěr proběhne sdílení a uzavření kruhu. 

Pokud jdete na konstelační seminář poprvé, bude Vám všechno vysvětleno. Doporučujeme vzít si pohodlné oblečení, případně i přezůvky s sebou, nebo si můžete půjčit naše. 

Potřebujete-li si přečíst více o této metodě, přejděte na článek: KONSTELACE JAKO PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Životem nás provází vyšší plán. Jsme vedeni k  poznání své duchovní podstaty. Hledáme své štěstí, ale můžeme ho dosáhnout jen vnitřně, odevzdáním ega, obratem k dobru, k lásce. Pak cítíme radost, protože cítíme Boha v sobě a jsme s ním v jednotě.