Uvolnění a meditace na spaní

Ve stavu klidu, můžeme najít všechna řešení, všechny odpovědi.

Začneme silněji vnímat intuici, jako svého vnitřního rádce. Můžeme dosahovat nejlepší výsledky s nejmenším úsilím. 

Můžeme cvičit stav klidné mysli i těla.

Když se ocitnete v nepříjemné situaci, nereagujte, jen to pozorujte. Ve složité situaci se ptejte, co se mam právě teď naučit. Hledejte nejlepší řešení. Změna přicházi postupně. Je potřeba si principy opakovat a vracet se k nim.  Díky tomu, že budete rozvíjet svoji spiritualitu se naučíte pracovat s nepříjemnými pocity a budete zvládat různé životní situace. Pozorujte, co se děje a sledujte souvislosti. 

Stav uvolnění těla můžeme trénovat opakovaně během dne.

Mohli bychom povolovat svalstvo a uvolňovat napětí těla alespoň na okamžik v různých situacích a postupně si z toho udělat návyk.

V uvolnění pozorujte nádechy a výdechy.

Hluboké dýchání vytváří energii pro mozkové aktivity, posiluje imunitu,  ovlivňuje kvalitu krve a regeneraci bunek. Uzdravování se odehrává ve spánku, za klidného hlubokého dechu.

Mnoho terapeutických metod využívá různá dýchací cvičení. Dýchací cvičení se používají také v józe i meditacích. Způsob dýchání má  velký význam pro naše zdraví.

Zvykněte si uvolňovat se během dne. Stačí jen pár sekund, pár nádechů, výdechů a povolení svalstva.

Pokud máte potíže s usínáním, provádějte uvolňování a meditaci před spaním.

Dočtěte článek až do konce a potom si udělejte pohodlí a zůstaňte v klidu. Zavřete oči. Zvolna a pomalu dýchejte. Uvolněte tělo, postupně od nohou. Pak záda, paže, krk, obličej. Nechte na sebe působit slova z meditace.

MEDITACE

Všichni jsme součásti jednoho energetického a  informačniho pole.

Jsme propojeni svým vědomím v jedno kolektivní vědomi.

Rostliny, živočichové, vše spolu tvoří jeden harmonický celek.

Přijímáme energii z přírody,  jídla, vody, dechu.

Jsme stvořeni z jedné universálni energie lásky a jsme vedeni k dobru.

Nyní si představ sebe v jednotě s celkem.

Voda, kterou piješ, je stará čtyři miliardy let. Je to pořád ta samá voda, která byla tady na Zemi od začátku.

Voda je život, je to spojení s celkem, v jednom energetickém poli.  

Jsi větrem, potokem, trávou, stromem,  jsi kamenem i skálou.

Jsi kapkou oceánu, jsi světlo, dobro a láska.

Tagy:
Ema Kuby
Expertka v oblasti osobního rozvoje, autorka knihy Vnitřní záležitosti a mnoha transformačních programů.  Ve svých terapiích využívá vlastních i převzatých terapeutických cvičení k léčení nezpracovaných emocí, k jejich vnitřnímu uvolnění a dokončení.

Přihláška na seminář

systemických konstelací

Systemické konstelace jsou metodou sebepoznávání a jsou využívány na širokou škálu osobních, pracovních i společenských problémů. 

Železná 18, 1. patro, Praha 1, u Staroměstského nám.