Co způsobuje nespavost

 
Při usínání dochází ke snižování frekvence aktivity mozku.
Nemůžeme-li usnout, náš mozek pracuje na vyšší obrátky, v mysli běží myšlenky, proto si nemůžeme navodit klidný spánek. 

Když je myšlení aktivováno, mozek vysílá na vyšších frekvencích, zatímco ve spánku na nízkých.

Některé frekvence jsou vhodné pro tvořivou činnost, jiné pro snění, jiné pro proudění fantazie, jiné pro plné  soustředění, napětí a stres. Proto také nemůžeme po práci, která vyžaduje plné soustředění, ihned usnout. 

Mozek vysílá v těchto frekvencích:
Frekvence delta: 0,2 – 3 Hz –  mozek je v hlubokém, bezesném spánku.
Théta frekvence:  3 – 8 Hz  mezi bdělostí a spánkem
Alfa frekvence 8.0-12.0 Hz – mezi vědomím a podvědomím. Tato frekvence je důležitá, odráží nám stav naší duše.
Frekvence beta 12.0-36.0 Hz – aktivita, myšlení, bdělost

Pokud je naše levá hemisféra aktivní, je tedy nemožné přenést se do stavu spánku. Potřebujeme najít svůj způsob, jak zklidnit mysl. Každému může vyhovovat něco jiného.

Můžeme například vyzkoušet různá dýchací cvičení: dýcháme do břicha, ramena a hrudník se nezvedají, vydechujte úplně vše bezezbytku, přitom si v duchu říkáme: nádech, výdech. Také můžeme počítat nádech raz, výdech dva, a tak dále. Je dobré zaměřit svoji pozornost na dýchání, protože nám to znemožňuje se v tu chvíli zároveň věnovat svým myšlenkám. Nádechy provádíme nosem, výdechy ústy.  

Je zcela kontraproduktivní se jakkoliv znepokojovat tím, že nemůžete usnout. Naopak to můžete považovat za skvělou příležitost k rozjímání a trávení času v klidu se sebou a svými myšlenkami.

Můžete mít nakonec i rádi ten čas pro sebe, kdy se můžete zachumlat do peřiny a zůstávat se svými příjemnými myšlenkami a snít si o něčem pěkném. Můžete se učit vytvářet příjemné představy o tom, co vás čeká.

Spolehněte se na to, že i tak se můžete ráno probudit dostatečně odpočati, nebo že i tak můžete příští den dobře zvládnout všechny své plány.

Je tu ale ještě jedna věc.

Hlavní příčina nespavosti je v nás samých.

Nespavost je důsledek nějakého vnitřního napětí, neklidu. Možná máte nějaké problémy, možná jste osamělí, možná se něčeho bojíte, možná .. těch možná může být mnoho. 

Možná, že může jít o nějaký hlubší problém a nemusíme znát jeho skutečnou podstatu.

Možná, že bychom se měli spíše zaměřit na to, jak být v klidu. Poznat, hlubší podstatu problému v sobě. Najít, co nás tíží a dostat se do stavu rovnováhy.

Jak říkal Sigmund Freud: „Odhalte příčinu, odpadnou následky.“   

Podle Berta Hellingera, zakladatele rodinných a systemických konstelací, kdo nemůže spát, na podvědomé úrovni myslí, že musí hlídat.
Mohli bychom se podívat na to, odkud pochází ten neklid a co je skutečnou příčinou nespavosti právě třeba  v individuálních konzultacích, pomocí různých cvičení, rituálů, vizualizací a dalších terapeutických postupů. 
Tagy:
Ema Kuby
Expertka v oblasti osobního rozvoje, autorka knihy Vnitřní záležitosti a mnoha transformačních programů.  Ve svých terapiích využívá vlastních i převzatých terapeutických cvičení k léčení nezpracovaných emocí, k jejich vnitřnímu uvolnění a dokončení.

Přihláška na seminář

systemických konstelací

Systemické konstelace jsou metodou sebepoznávání a jsou využívány na širokou škálu osobních, pracovních i společenských problémů. 

Železná 18, 1. patro, Praha 1, u Staroměstského nám.