Příběhy z konzultací

Problém: Mateřstvím jsem ztratila svoji svobodu, navíc nevycházím dobře s matkou.

Klientka: Pečuji o malé dítě a kolem něj se všechno točí. Nemůžu dělat, co bych chtěla, nemůžu nikam jít, ani na sebe nemám čas.

Ema: Vybav si nějakou svoji fotogravii z dětství, z doby když ti bylo kolem dvou let. Co vidíš?

K: Vidím trochu smutné dítě.

E: Představ si svoji fotku, když ti bylo kolem šesti let. Co vidíš?

K: Vidím hodnou šikovnou holčičku, která měla plno kroužků.

E: Představ si svoji fotku, když ti bylo kolem 19-ti let. Řekni mi, jaké to bylo? Co jsi chtěla od života?

K: Neměla jsem žádné přání. Jen to, abych nebyla jako máma, která žila jen přeze mě. Dodnes mi řídí můj život a pořád mi něco vyčítá

Teď to dělám úplně stejně jako ona. Tak, jak jsem to nechtěla. Já  taky žiju pro své dítě a vzdávám se všeho.

E: Představ si se zavřenýma očima svoji mámu a dívej se na ni. Promluv, teprve až to nebudeš moci vydržet. Co ji chceš říct?

Necháme to probíhat tak dlouho, jak bude potřeba.

K: Vůbec nic. Jen ji chci obejmout a plakat.

E: Po skončení konzultace dostaneš úkol. Napiš dopis mámě, který jí nebudeš předávat. V dopisu popiš, co tě kdy ranilo a na závěr připojíš usmíření a vyjádříš matce lásku. 

Komentář

Klientka se ve své pozici cítila omezovaná, nesvobodná. Nesla v sobě pocit obětování a tím kopírovala chování své matky. Matky se samy dělají nepostradatelné, svým dětem slouží, pokud necítí svoji vlastní hodnotu. Pokud dítě staví do pozice toho důležitějšího, mohou si z něho vychovat i malého tyrana. Tento model se může dokonce předávat z generace na generaci.

Na hlubší úrovni nesla svoji oběť pro matku, nikoliv pro dítě. Oběť můžeme přinášet jen pro toho, kdo je větší, jinak by neměla smysl. Oběť totiž vyvažuje nerovnováhu. Proto se vztahuje k matce.  

Vůči rodičům můžeme mít celý život pocit dluhu, který se snažíme vyrovnat. Děláme plno věcí kvůli nim a nebo pro ně. Toužíme po jejich uznání, být být hodni jejich lásky. Někdy se pro ně pasujeme do role oběti, ale dluh vůči rodičům, přírodě, Bohu, nelze srovnat. Co je větší můžeme jen uznat, přijmout, milovat.

Jak to pomohlo:

Klientka spatřila podobnost svého chování a chování matky. Začala matku lépe chápat, a tím i přijímat. Postupem času se její srdce vůči matce více otevře a ona sama bude méně zranitelná. Klientka může opustit pocit, že se musí stále obhajovat a může začít žít především sobě pro radost.  

Problém: Snažím se o zajištění potřeb rodiny, ale nedaří se mi, jak bych si přála. Chtěla bych se podívat na peníze. 

Klientka: Snažím se o zajištění potřeb rodiny, ale ať dělám, co dělám, pořád to nejde tak, jak by mělo. Námaha se nerovná výsledku. Podnikám už léta, ale když se firmě daří lépe, přijdou nečekané výdaje a o výdělek přijdu.

Ema: Máte problém s podnikáním, penězi, nebo zajištěním rodiny? 

K: To mě nenapadlo. Spíš jde o to, že bych chtěla být nezávislá.

E: Jak to chodilo ve vaší rodině? Jaký byl váš otec, když jste byla malá? 

K: Hádali se s mamkou a vzpomínám si, jak mamka vždycky brečela, Bylo to hrozné. Strašně jsem se bála a chtěla jsem ji pomoc, ale nemohla jsem. (Pláč).  

E: Podíváme se na vztah mezi vámi a otcem.

Představte si, jak stojí před vámi váš otec, za ním děda s babičkou a další předkové z vašeho rodu. Dívejte se na to jejich spojení. Po chvíli k vám otec promluví. Řekne: "Mám tě moc rád". Nyní si představte jeho pevné obětí a zůstaňte v něm.

Necháváme to na sebe působit a probíhat tak dlouho, jak je potřeba. Postupně se dostáváme přes fázi odporu do pocitu pokory a lásky.

.....................................................................................................................

Po nějaké chvíli se můžeme posunout do další fáze konzultace:

E: Nyní si (stále se zavřenýma očima) představte svého muže. Chytněte se spolu za ruce. Dívejte se na něho a řekněte mu: "Půjdu s tebou kam půjdeš ty a já ti sloužím."

K: "Půjdu s tebou kam půjdeš ty a já ti sloužím."

Komentář

V odpovědích se ukázala silná nedůvěra k mužům. Kvůli chybějícímu pocitu zaštítění otcem si klientka neodnesla do života poselství, že muži jsou v pořádku, může jim věřit a respektovat je.  Do toho se nám zde zaplétá ještě vztah k matce, kterou se snaží zachránit. Cokoliv klientka dělá, dělá podvědomě z existenčního strachu a pro matku. 

Jak to pomohlo:

Aby se klientka mohla vyvázat z rodového vzorce chování: pachatel - oběť, který tu může být i po více generací (a sama ho může předávat svým dětem), potřebuje se usmířit se otcem. To je jediná cesta, jak to může zastavit.

Na konci konzultace jsem použila slova Berta Hellingera, aby klientka pocítila, jaké to je, plně důvěřovat mužům. Nakonec na každý strach, je jediný lék láska. Změna probíhá v úrovni emocí.

Problém: Moc jím. 

Ema: Kdy to začalo? 

Klientka: Ani nevím.  V dětství. Měla jsem problematické dětství.

E: Jíte tedy kvůli tomu, co se stalo v minulosti, nikoliv kvůli tomu, co je teď , v přítomnosti.

K: Asi ano.

E: Když si večer sednete k televizi, jídlo vám pomáhá cítit se lépe? Představte si, jak byste se cítila, kdybyste nic nejedla.

K: Asi bych se rozbrečela.

E: Máte tedy na vybranou, buď  dál jíst, nebo se dostat do jádra problému, k jeho znovuprožití a tím i dokončení.

.....................................................................................................................

Komentář:

Jídlo, stejně jako další uvolňovače, používáme jako náhradu za to, co chybí, nebo k utišení naší vnitřní bolesti a únik od reality. Kila navíc jsou jako štít, nebo krunýř, ale uvnitř se ukrývá silný nevyřešený strach. 

Není žádné jedno univerzální řešení. Pokaždé vnímám klienta, jeho pocity, co je naznačeno i to, o čem se nemluví a mělo by. Jedním ze způsobů, kterým můžeme odhalit, co svým chováním kompenzujeme, je uvolnění emocí.

Jak to pomohlo:

Klientka potřebuje více času k vyřešení svého problému, protože její situace je velmi složitá. Podle její zpětné vazby se cítí lépe a dále pokračujeme v terapii.

Problém: Nevycházím se svojí dospělou dcerou. 

Ema: Jak jste vycházela se svojí matkou?

Klientka: Moc jsme spolu nekomunikovaly. Proto se tolik snažím o dobrý vztah se svými dětmi. Vždycyky jsem pracovala jen na malý úvazek, abych mohla být pořád s nimi.

E. Dobře. Postavíme si konstelaci, jak to vypadalo ve vaší rodině.  Z konstelace vyšel následující obraz: Klientka se chce opřít o matku, ale matka není. Matka se ocitá na hranici života a smrti. Nemá sílu se starat o kohokoliv. Otec to přehlíží, stará se o sebe. Dcera klientky se raději přimkne k mužské línii, ať už je to otec, či děda, protože ženy v rodě jsou velmi nestabilní.

K: To mi dává smysl. Má matka byla velmi nemocná, musela jsem se o ni starat už jako dítě. Má dcera dobře vychází se svým otcem, volá raději jemu, než mě.

E: Ve vztahu k dětem kompenzujete to chybějící ze svého dětství. Pokud vám v dětství chyběla opora, zázemí, bezpečí, můžete tento pocit mít stále. Kdybyste sama nežila s pocitem neustálého ohrožení, dcera by se k vám mohla navrátit. 

Dále jsme provedli několik cvičení pro posílení klientky

Komentář

  • Výchova našich dětí odráží naše vlastní dětství. Buď kopírujeme nějaký zažitý vzorec chování, nebo děláme opak. 
  • Vztahy se zlepší, když se jedna strana se začne chovat klidněji, laskavěji, tolerantněji. Nejde o rychlou změnu přes noc, ale děje se postupně.

Jak to pomohlo:

Klientka se cítí uvolněně, opadlo její napětí, se kterým přišla na konzultaci. Vnímá svoji dřívější nestabilitu a neustálou potřebu zaplnit prostor druhými lidmi. 

Problém: Nevím proč se mi v mé živonosti nedaří lépe. Peníze vydělám, ale zase odtečou. Myslím si, že mám někde psychický blok.

Ema:  Dobře. Jak se vám daří v ostatních oblastech života? Jaké jsou vaše partnerské vztahy a rodinné vztahy? 

Klient:  Mám přítelkyni, ale nic vážného. S rodiči vycházím dobře, ale nebylo to vždy jednoduché.

E:  Kde byl problém s rodiči?

K: Otec byl prudší povahy. Často mě v dětství srážel.

E: Uděláme cvičení "cesta k otci" a "spojení s rodem".

Komentář

Cítila jsem, že klientovi schází životní energie. Necítil se šťastný. Ani v oblasti vztahů se mu příliš dobře nevedlo.

Z dalšího vyprávění bylo zřejmé, že jeho sebevědomí v dětství narušil otec. Pokud klient opět nabude své sebevědomí, pomůže mu to, aby si více si vážil své práce, cítil její hodnotu, dokázal si stanovit si spravedlivou cenu a uměl si obhájit svoji práci před problémovým klientem.

Jak to pomohlo:

Klient po několika týdnech od provedení cvičení s uctěním otce a předků řekl, že "ví, kdo je". Cítí, že si stojí za svými názory, nebojí se je obhajovat a také vnímá respekt druhých lidí. Velmi silně vnímá pocit úlevy. 

Problém: Potřebuji něco změnit, aby se firmě dařilo lépe. Ať dělám co dělám, nemohu prorazit rezistenci.

Ema:  Jak vypadá graf tržeb vaší firmy?  V jakém období se firmě nejlépe dařilo?

Klient:  Žádné výrazné výkyvy. Firmu mám teprve pár let a daří se jí pořád plus mínus podobně. Cítím se kvůli tomu špatně, čekala jsem od toho víc.

E: Kvůli čemu se cítíte špatně?  Co je na té situaci ještě horší, než malý zisk? 

K: Horší je, jak si připadám před mámou. Ona je hodně úspěšná. 

E: Dobře. Představte si, že stojíte před matkou a díváte se jí do očí. Nechte na sebe působit své emoce. Sledujte, co cítíte. Promluvte teprve až to nebudete moci zadržet.

Po několika minutách se klientka rozplakala a řekla: "prosím tě, měj mě víc ráda".

Komentář

To, co klientku nejvíce trápilo nebyla finanční situace firmy. Téma úspěchu většinou na hlubší úrovni souvisí s hledáním respektu, přijetí a lásky. 

Jak to pomohlo:

Klientka se začala k matce chovat jinak. Citlivěji, srdečněji, tolerantněji. Po delším čase od této konzultace řekla, že se s matkou více sblížila a jsou si obě mnohem bližší. Jejich vztah je na velmi dobré cestě k tomu, aby se dále prohluboval.


"Hledání štěstí je jen nevědomá snaha najít své pravé Já."

Ramana Maharši

Většinou se domníváme, že špatné emoce způsobuje něco zlého, špatného, venku a my jsme do toho vtaženi. Nebo si také často myslíme, že co se stane druhým a nás se dotýká,  je součástí jejich příběhu, či osudu. Nehledáme souvislosti.

Když začneme naslouchat sami sobě, otevřeme se svému vnitřnímu Já, které sami dobře známe už od počátku, pak jsme v jednotě s celkem, v lásce, která přesahuje všechny naše osobní záležitosti a probuzeni do své nekonečné hodnoty.


Objednání na konzultaci

Konzultace, terapie, individuální konstelace. Ráda vás přivítám, probereme spolu co potřebujete.  Jak se můžeme potkat?

Osobně

Po skypu

Po telefonu

Kde se potkáme osobně: Železná 18, Praha 1, u Staroměstského nám.

Délka sezení: obvykle 2 hodiny.

Cena: 800 Kč/hodinu. 

Platby můžete provádět hotově na místě, nebo předem bezhotovostně.

Těším se na vás

Jsem tu pro vás, ráda vám pomohu. Napište mi na info@emakuby.cz