O významu přitakání

Chtěla jsem mluvit o motivačních myšlenkách, které ke mě přichází. Myslím na to, že lidé přichází na konstelace s nějakou vnitřní otázkou, která se týká někdy zdraví, jindy rodinných vztahů, smyslu života, chybějícího pocitu naplnění, nejistoty a tak dále. Zdá se, že jsme si navykli oceňovat ty nepravé věci. Vzdalujeme se přírodnímu způsobu života a proto...

Celý článek

Muž a žena

Muž a žena přichází do vztahu se svoji minulostí, zkušenostmi dobrými, špatnými. Co jsme prožili v dětství s rodiči i v předešlých vztazích nás velmi ovlivňuje. Každý se něčeho bojíme, například být nevyslyšeni, odmítnuti, nerespektováni a naopak toužíme po tom, abychom se díky tomu druhému cítili výjimeční. Toužíme žít svobodně, v lásce a bezpečí. Do vztahu si neseme své:...

Celý článek

Rozchod

Když se životní cesta rozdvojuje s někým, s kým vás pojí kus života, možná i společné děti, možná i přátelství, partnerství, je to těžké. Můžeme zažívat pocity zklamání, osamocení, křivdy, vzdoru, nejistoty. Snažíme se zbavit té tíže, bolu, smutku. Ale co kdybychom si to tíživé nejprve prohlédli. Jakým způsobem to ke mě patří? Jak...

Celý článek

Nebe na zemi

V životě se dostáváme stále do podobných situací. Sami je vytváříme v úrovni nevědomé. Strach uvnitř, strach venku. Zloba uvnitř, zloba venku. Zármutek uvnitř, zármutek venku. Bezmoc uvnitř, bude venku. Je-li oběť uvnitř, bude venku,… Lekce se zvětšuje, než ji poznáme. SITUACE A LIDÉ VYTAHUJÍ NAŠE EMOCE, abychom je poznali, poučili se. Vše...

Celý článek

O návratu ke zdraví

Říká se, že strach z nemoci je ztráta víry v sebe, ve svoji duchovní podstatu, vyšší smysl života – v němž jsme vedeni ke svému nejvyššímu dobru.  Kdybychom se nenechali balamutit svým strachem, vedlo by nás naše vyšší “já”. Zdraví může být poškozené z celkové nerovnováhy, z citového strádání, z chybějící lásky a důsledkem hlubších procesů probíhajících...

Celý článek

Nemoci z emocí

„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“  Platón  Naše emoce ovlivňují tělo. Nepříjemné emoce vyvolávají tělesné reakce, jako je bušení srdce, stažený žaludek, zpocené ruce, třesoucí se ruce, sevřené se hrdlo, dechovou nedostatečnost a tak dále. Na naše...

Celý článek

Konstelace jako psychoterapeutická metoda

Rodinné a systemické konstelace jsou psychoterapeutická metoda, která zahrnuje různá cvičení, rituály a postupy, k pochopení hlubšího významu příčiny a následku. Konstelace vyvede problém na světlo a řešení se ukáže.  Ať už přicházíme na konstelaci s jakoukoliv záležitostí, vždy jde v první řadě o uvědomění, smíření, odpuštění a obnova soucitu v systému. Konstelace bývají velice silným zážitkem a mnozí účastníci se proto stále...

Celý článek

Psychosomatika – Duchovní příčina nemocí

„Nemoc je signálem něčeho, co čeká na to, aby bylo uvedeno do pořádku skrze lásku.“ Bert Hellinger Naše existence je založená na dvou formách. Energii a hmotě. Ve starověké řečtině znamenalo psyché duši a soma tělo. Naše emoce se váží k naší hmotné i duchovní podstatě.   Podle materialistického světového názoru je základem naší existence hmotné tělo....

Celý článek

Co je skryto v podvědomí

Podvědomí si nahráváme sami. Ukládáme do něj své nejsilnější a dlouhodobé prožitky. Patří mezi ně naše největší radosti i bolesti. Jsou to prožitky, které se nás dotýkají na nejhlubší úrovni naší bytosti.  Ty pak ovlivňují celý náš vnitřní svět. Každý z nás má svůj charakteristický způsob prožívání různých životních situací. Kým jsme dnes, tedy ovlivnily...

Celý článek

Konstelacemi k sebepoznání

Naše prožívání probíhá ve více vrstvách současně. Zatímco na vědomé úrovni vnímáme určitým způsobem realitu,  na nevědomé úrovni probíhají neustále v našem nitru hluboké procesy. Právě na této úrovni mohou mít svůj původ zlozvyky, nespavost, závislosti, úzkosti, závažná onemocnění a tak dále. V naší mysli působí celá řada programů. Některé jsou základní, jako je...

Celý článek

Problémy ve vztahu vychází z našeho jádra

Problémy ve vztazích jsou projevem ega. Jejich živnou půdou je strach, obavy, nedůvěra, nejistota, nedocenění. Ve své podstatě jde ale o něco mnohem hlubšího. Do druhých lidí promítáme své představy, tj. svůj systém. Když kritizujeme, dáváme průchod hněvu, odporu, nesouhlasu a tak se projevuje naše zraněné ego. Je to důsledek nepochopení druhého....

Celý článek

Intuice nás vede tam, kde máme být

Všichni jsme napojeni na své intuitivní vedení. Z něho pramení láska, tvořivost, vášeň a svobodná vůle. Tam není prostor pro výčitky, tam není trest, ani vina.  Každý z nás je vybaven citem pro dobro. Je to taková naše vnitřní navigace.  Je to jako spojení se svým domovem. Náš přirozený stav je spokojenost, dobrá nálada...

Celý článek

Jak zlepšit komunikaci ve vztahu

Když dojde na dohadování, každý má svoji pravdu a snaží se toho druhého o té své pravdě přesvědčit. Nemusí jít ani o spor, ale o určitou rozdílnost představ, názorů, nebo chování.  Ruku na srdce, v podstatě nejde o to, kdo má pravdu.  Pravda není jenom jedna. Nechtějte mít vždycky pravdu a netrvejte na svém. Nedoufejte, že váš partner ustoupí a všechno...

Celý článek

O sebelásce

Když milujeme sebe, jsme volní. Nejsme nikomu podřízeni, ani nadřazeni. Rozumíme-li sobě samému, nejsme tolik zranitelní. Dokážeme se lépe vyrovnat s tím co je, přirozeně odpouštět a být laskaví. ❋❋❋ Ve skutečnosti mnoho lidí neví, co znamená mít se rád. Plete si sebelásku s péčí o zevnějšek, pohodlím, či požitky, přitom jim uniká to...

Celý článek

Přibíráte ze stresu?

Snad se mnou budete souhlasit, když řeknu, že naše tělo si vystačí i s málem a přesto může být dobře vyživené a zdravé. Naše tělo ví, jakou skladbu potravy potřebuje v kterém ročním období, v jakém denním čase a dokonce i množství. Kdybychom jedli jen podle toho, co si tělo žádá, byli bychom v perfektní kondici.  Museli bychom...

Celý článek