Ema Kuby,

expertka v oblasti osobního rozvoje, autorka knihy Vnitřní záležitosti a mnoha transformačních programů. 

"Pomáhám lidem najít v sobě životní sílu a překonat obtížné situace."

S čím vám mohu pomoci

Zabývám se převážně rodinnými a partnerskými vztahy, psychosomatickými potížemi, mohu vám také pomoci s překonáváním různých omezení, se závislostmi, emočním jedením, objevováním vašich nejniternějších pochodů. 

Setkávám se také s podnikateli a živnostníky.

Podnikatelé, lídři a živnostníci, se kterými se setkávám, hledají své bloky, které stojí za tím, že se nedaří firmě lépe. Přichází se svým tématem, hledají odpovědi na zásadní otázky, "kdo jsem", jaký je pravý smysl mého života, co skutečně potřebuji, kde je zdroj mé životní energie. Dále také jak zvládat stres, tlak, krize, nervozitu. Díky své dřívější profesi jsem strávila více než 20 let mezi podnikateli a snad proto jsou podnikatelé mými nejčastějšími klienty.

Psyché a soma

Psyché a soma, pochází ze starověké řečtiny a znamená duši a tělo. Psychosomatika zkoumá vzájemné působení duše a těla. Somatické onemocnění může představovat únik od řešení psychického problému do tělesné nemoci.

Tělo je ovlivňováno emocemi, které prožíváme na vědomé i nevědomé úrovni. Reaguje na to, když cítíme strach, smutek, nebo naopak radost. Můžeme mít v sobě uložená dávná traumata, pocity ublížení, odmítnutí, zklamání, selhání a další aniž bychom si je uvědomovali, ale v našem těle působí stále. 

Vliv uvolnění těchto nezpracovaných emocí na uzdravování prokázala ve svém výzkumu vědkyně Candace B. Pert, PhD. Její výzkum byl nominován na Nobelovu cenu.

Každý problém má svoji hlubší podstatu.

Pokud porozumíme, najdeme souhru. 

  • „Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“ PLATÓN

Jak vám pomohu

Vycházím z metody a filozofie psychoterapeuta Berta Hellingera

  • Hellinger ovlivnil tisíce terapeutů na celém světě.  Jeho rodinné a systemické konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Metoda je uplatňována na širokou škálu osobních, pracovních i společenských problémů, využívaná především v psychoterapii a poradenství.

"Jde o to, aby došlo ke změně našeho přístupu k životu, k bolesti, postupným přechodem k lásce, která přesahuje naše vnímání dobra a zla." B.H.

Využívám systém terapeutických cvičení

Během své konzultační praxe jsem vytvořila systém cvičení, která pomáhají, abychom poznali své prožívání na hlubší úrovni a mohli si tak postupně vyřešit své záležitosti, upevnit vztahy s lidmi kolem sebe, najít pocit větší životní stability, protože to celé se také odráží na zdraví a fyzické kondici.

Jak probíhají konzultace

Na konzultaci přichází klient se svým problémem. Může to být například vztah s dětmi či rodiči, úzkost, rozchod s partnerem, závislosti, nezdary v podnikání a další.

Většinou je tu ale něco, co se pod problémem skrývá, co je důvodem, že klient není ve své síle a to v konzultaci společně objevujeme. Pomocí cvičení společně nacházíme, co klient ve své podstatě většinu svého života prožívá.

1. Klienta zavedu do hloubky jeho prožitků, abychom léčili to podstatné.

2. Dále pak navazuji dalšími cvičeními k posílení klienta.    .  

Můžeme zažít různé životní karamboly, ale se vším se můžeme vyrovnat. Schopnost vidět, kolik máme v životě štěstí, je také umění.


Sami můžeme být pro sebe tím nejlepším 

Můžeme zůstat konzistentně věrni svým vyšším ideálům, hodnotám, ať už se daří, či nedaří, zachovat si svoji autenticitu, následovat intuici.

Dívat se jinak a udělat vždy tu správnou věc.


Proč se na mě obrátit

Baví využívat metody, které fungují, hledat nové způsoby a uvádět je do života.

  • V období mého léčení z vážné nemoci jsem navštívila několik různých terapeutů a psychologů, dokonce i na prestižních klinikách, ale sezení nikam nevedla. Naděje střídala zklamání. To mě přivedlo k tomu, abych se sama naučila pracovat s psychikou a mohla se uzdravit. Učila jsem se z knih velkých osobností a ze seminářů. Díky této zkušenosti mi má práce s lidmi dává smysl a naplňuje mě.  

Celý systém můžete poznat celý v pěti sezeních. I jedno sezení může způsobit ve vašem životě velkou změnu, ale pět sezení vám dá pětkrát více.

  • Systém vedení konzultace neustále vyvíjím, zjednodušuji a vylepšuji
  • Záleží mi na každém klientovi. Ke každému přistupuji individuálně, s ohledem na jeho výchozí stav, potřeby a pocity. Citlivě otevírám různá témata a vedu ho, aby si sám nacházel svá vlastní vyústění a řešení.
  • Vím co a proč dělám a věřím v to, co dělám.
Objednání na konzultaci

Konzultace, terapie, individuální konstelace. Ráda vás přivítám, probereme spolu co potřebujete.  Jak se můžeme potkat?

Osobně

Po skypu

Po telefonu

Kde se potkáme osobně: v Praze 

Délka sezení bývá obvykle 2 hodiny.

Cena konzultace je 700 Kč/hodinu. 

Těším se na vás

Reference ...

Paní Ema je skvělý člověk, věnovala se mi s plným nasazením, dokázala jsem v její přítomnosti se uvolnit a přišly jsme spolu na spoustu pro mě nových uvědomění. Moc mi pomohla a já jsem jí velice vděčná a moc jí zdravím a děkuji
Jitka
Chodím pět let k psychologovi, ale teprve při naší konzultaci jsem začala chápat věci jinak. Úplně jinak teď vidím svoji nemoc, nebo rodinu, vlastně i sebe.
Mirka
Dva roky po konzultaci s Emou mohu říct, že se hodně věcí změnilo a ta změna stále probíhá. Procházely jsme spolu různé otázky a cvičení. Přestože si je dodnes nepamatuji, vždycky v určité situaci si vzpomenu, že právě toto téma jsme spolu řešily. Občas ke mě chodí letmo nějaký nápad, myšlenka. Jsou to momenty, kdy cítím něco intuitivně. Mám pocit, že vnímám věci, které jsem dříve nevnímala. Vidím souvislosti. Pozoruji také co se odehrává v rodinném systému. Také vztah s manželem je jiný. V situaci, kdybych dříve čekala dohadování, dnes se na sebe jen podíváme, usmějeme a je to vyřešeno, pochopeno i bez slov. Je to úžasné.
Radka