O návratu ke zdraví

Říká se, že strach z nemoci je ztráta víry v sebe, ve svoji duchovní podstatu, vyšší smysl života – v němž jsme vedeni ke svému nejvyššímu dobru. 

Kdybychom se nenechali balamutit svým strachem, vedlo by nás naše vyšší “já”.

Zdraví může být poškozené z celkové nerovnováhy, z citového strádání, z chybějící lásky a důsledkem hlubších procesů probíhajících v nás samých. Může se obnovit, když si vyřešíme své záležitosti uvnitř sebe.

Někdy může být život tvrdý. Možná si ani neuvědomujeme, co všechno prožíváme. Hledáme únik od svých emocí v jídle, alkoholu, cigaretách a dalších zlozvycích. Tím emoce potlačujeme a naše vnitřní záležitosti se projevují na těle.  

Napojení na svou vnitřní moudrost víme, jak být zdraví. Léčivá energie je uvnitř a ona ví, jak to má vypadat, jak nás napravit, jak nás do stavu zdraví dostat a bude se to odehrávat přesně tak, jak je potřeba. 

Jakmile té síle uvěříme, tak v tu chvíli už začíná v našem vědomí působit. 

Jsme zvyklí stále na něčem pracovat, zjišťovat, kontrolovat, potvrzovat, ale to je projevem našich pochybností. 

Když se obrátíme do sebe, můžeme najít duchovní příčinu nemoci, postupně se vrátit ke své duševní rovnováze, zdraví a otevřít se životu.

Ema Kuby
Facilitátorka rodinných a systemických konstelací, autorka knihy Vnitřní záležitosti 

Systemické konstelace

Kalendář akcí

Konstelace v Praze

22.6. 2024 10:00

Konstelace v Praze

13.7. 2024 10:00

Konstelace v Praze

31.8. 2024 10:00

Přijďte, těším se na vás :)