Štítek: Alternativní_medicína

O návratu ke zdraví

Říká se, že strach z nemoci je ztráta víry v sebe, ve svoji duchovní podstatu, vyšší smysl života – v němž jsme vedeni ke svému nejvyššímu dobru.  Kdybychom se nenechali balamutit svým strachem, vedlo by nás naše vyšší “já”. Zdraví může být poškozené z celkové nerovnováhy, z citového strádání, z chybějící lásky a důsledkem hlubších procesů probíhajících...

Celý článek

Nemoci z emocí

„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“  Platón  Naše emoce ovlivňují tělo. Nepříjemné emoce vyvolávají tělesné reakce, jako je bušení srdce, stažený žaludek, zpocené ruce, třesoucí se ruce, sevřené se hrdlo, dechovou nedostatečnost a tak dále. Na naše...

Celý článek

Konstelace jako psychoterapeutická metoda

Rodinné a systemické konstelace jsou psychoterapeutická metoda, která zahrnuje různá cvičení, rituály a postupy, k pochopení hlubšího významu příčiny a následku. Konstelace vyvede problém na světlo a řešení se ukáže.  Ať už přicházíme na konstelaci s jakoukoliv záležitostí, vždy jde v první řadě o uvědomění, smíření, odpuštění a obnova soucitu v systému. Konstelace bývají velice silným zážitkem a mnozí účastníci se proto stále...

Celý článek

Psychosomatika – Duchovní příčina nemocí

„Nemoc je signálem něčeho, co čeká na to, aby bylo uvedeno do pořádku skrze lásku.“ Bert Hellinger Naše existence je založená na dvou formách. Energii a hmotě. Ve starověké řečtině znamenalo psyché duši a soma tělo. Naše emoce se váží k naší hmotné i duchovní podstatě.   Podle materialistického světového názoru je základem naší existence hmotné tělo....

Celý článek

Co je skryto v podvědomí

Podvědomí si nahráváme sami. Ukládáme do něj své nejsilnější a dlouhodobé prožitky. Patří mezi ně naše největší radosti i bolesti. Jsou to prožitky, které se nás dotýkají na nejhlubší úrovni naší bytosti.  Ty pak ovlivňují celý náš vnitřní svět. Každý z nás má svůj charakteristický způsob prožívání různých životních situací. Kým jsme dnes, tedy ovlivnily...

Celý článek

Konstelacemi k sebepoznání

Naše prožívání probíhá ve více vrstvách současně. Zatímco na vědomé úrovni vnímáme určitým způsobem realitu,  na nevědomé úrovni probíhají neustále v našem nitru hluboké procesy. Právě na této úrovni mohou mít svůj původ zlozvyky, nespavost, závislosti, úzkosti, závažná onemocnění a tak dále. V naší mysli působí celá řada programů. Některé jsou základní, jako je...

Celý článek