Konstelace jako psychoterapeutická metoda

Rodinné a systemické konstelace jsou psychoterapeutická metoda, která zahrnuje různá cvičení, rituály a postupy, k pochopení hlubšího významu příčiny a následku.

Konstelace vyvede problém na světlo a řešení se ukáže. 

Ať už přicházíme na konstelaci s jakoukoliv záležitostí, vždy jde v první řadě o uvědomění, smíření, odpuštění a přechod k lásce. 

Konstelace bývají velice silným, dojemným, zážitkem a mnozí účastníci se proto stále rádi vrací.  

Jak probíhají konstelace

Konstelace můžeme stavět na semináři, kde můžeme využít účastníky semináře k zastupování v určitých rolích. Zástupné postavy se chovají podle toho, co se děje v rodinném systému. 

Konstelář přidává během konstelace postavy, pokud se ukáže, že konstelace se týká někoho, kdo v ní nestojí. Také je odebírá, když se jich konstelace netýká.

Důležité je zadání a připravenost. Podle toho se odehraje konstelace. Když klient neví, co chce, nemusí mu konstelace pomoci. Konstelář se zadáním pomůže, ale rozhodování je na klientovi.

Konstelace ukáže obraz určité situace, například rodinného systému a v něm spatříme vazby rodinných příslušníků, jejich vzájemné působení a jak se cítí. 

Konstelace odkryje nějakou záležitost, ale není jejím úkolem vyřešit všechno najednou.

Konstelace se stejným zadáním už podruhé nestaví.

Terapeut či konstelář,  se neřídí se tím, co klient říká, ale dostane se do souznění s ním, jeho rodinou, osudem, prostředím, výchovou, povahou, možnostmi, pocity.

.

Seminář vs. individuální konstelace

Můžeme postavit také konstelaci v individuální konzultaci. Role zástupců se napíše na papír a papíry se rozmístí po místnosti. Konstelář si stoupne sám do každé role a navnímá pocity z této role. Klient konstelaci pozoruje.

Obě varianty mají své výhody.

Pro velkou, náročnou konstelaci, která obsahuje větší počet rolí, nebo jde hluboko do rodinného systému, může být seminář vhodnější. Oproti tomu v individuální konstelaci má klient více prostoru pro sdílení, získává plnou péči konsteláře, také má zde prostor pro osobní, nebo citlivé záležitosti, se kterými ne každý chce přijít na seminář. 

Konstelační cvičení

Psychoterapeut a filozof Bert Hellinger, zakladatel konstelací, popsal také celou řadu konstelačních cvičení.

Například “konstelaci jednou větou”. Rozmyslíte si zadání, usadíte se v klidu, zavřete oči, plně se soustředíte, uklidníte mysl, aby byla bez myšlenek a čekáte. Co se ukáže, je vaše odpověď. Ukáže se, co je pro vás v tuto chvíli to nejlepší.

Konstelační rituály

Rituály v konstelacích slouží k přijetí nějaké situace. Můžeme si postavit například rituál přijetí otce a matky, rituál rozchodový – když se potřebujete vyrovnat s rozchodem a další rituály v těžkých životních situacích, jako je úmrtí v rodině, potrat. Postavíte si proti sobě do určité role zástupce. Díváte se na zástupce a necháváte to na sebe působit. Pokud to půjde, vyjádříte slovy smíření.

Příklad individuální konzultace s využitím cvičení, rituálů a konstelací

Klientka se přišla podívat na to, proč má její dítě tak velký strach ze školky. Klientka popisuje, že dítě ve školce často pláče a v žádném případě tam nedokáže spát.  

Ema: Co vaše dítě chce? O co mu jde?

Klientka: Chce být se mnou. 

Ema: Možná, že to dělá pro vás. Jak cítíte svoji vazbu k dítěti? 

Klientka: Silně. Jsme k sobě opravdu hodně připoutání. Jsme pořád jen spolu.

E: Co to pouto pro vás znamená? Jaký je to pocit?

K: Dítě pro mě znamená čistou lásku a pocit štěstí. 

E: Co vám to připomíná? Kdy jste zažila podobný pocit?

K: Připomíná mi to můj vztah k matce, domov, bezpečí … z doby, když jsem byla hodně malá, vlastně ve věku mého dítěte. Ještě než jsem chodila do školy. 

E: Zřejmě jde o to, co vám chybí. Vaše dítě to vnímá. Pokud vy, nebudete potřebovat dítě k tomu, aby vám bylo dobře, bude moci v klidu chodit do školky.

Když je vztah rodičů k dětem až příliš těsný, potom oba postrádají svůj osobní prostor, který potřebují. Co si o tom myslíte? Souhlasíte?

E: Dobře. Navrhuji, že uděláme rituál přijetí matky, abyste si připomněla vaše spojení s matkou. Potom se podíváme na tu práci.

Komentář ke konzultaci:

Problémy dětí vychází z problémů v rodině. Nejde o záležitost dítěte, ale rodiny.

Děti cítí, co prožívají rodiče a na to reagují. Mohou se připoutat k rodičům, když to rodiče potřebují. Mohou svým chováním vytáhnout z rodiče pocity, které si sám neuvědomuje, jako je například potlačený hněv, či smutek. Když je dítě nemocné, stmeluje rodinu. Když se zlobí, neznamená to, že je zlobivé. Potřebujeme najít hlubší podstatu problému.

Přistupujte k dítěti tak, že je vaším zrcadlem.

Rituál přijetí matky

Posadíme se v klidu a procítíme následující slova.

„Milá maminko, děkuji ti za dar života, za tvou péči a lásku. Jsi pro mě ta nejlepší máma a já jsem pro tebe tím nejlepším dítětem. Z tvého daru udělám něco pro radost tobě i sobě a budu-li smět, předám ho dál.“

Chybějící pocit lásky, můžeme v sobě nést na nevědomé úrovni. Všichni toužíme po lásce, přátelství, respektu. Ve ve své podstatě toužíme po pocitu, který jsme zažívali v raném dětství. Vztah, který máme k sobě sama, je ovlivněn především vztahem k rodičům, proto je tento rituál přijetí rodičů tak důležitý a přínosný.

Konstelační cvičení

Uvolněte se, povolte svalstvo, zavřete oči. Pokuste se nepřemýšlet. Zeptejte se:

Jaká práce je pro mě vhodná a v tuto chvíli nejlepší? Jak to má být?  Čekejte na odpověď. Možná uvidíte obraz nějaké situace, nebo přijde myšlenka jednou větou.

Klientka provedla cvičení. Spatřila obraz, jaká práce a na jakém místě by byla s ní v souladu. Uvědomila si, po čem touží a co potřebuje.

Individuální konstelace

Postavili jsme následující konstelaci. Zadání: Podnikání a záměr.

Zástupci: klientka pro kterou se konstelace staví, peníze, obchodní partneřiklienti její firmy, podnikatelský záměr a jeho možnosti, načasování.  

Jak to dopadlo: Podnikatelský záměr se ukázal jako vzrušující. Načasování ukázalo, že nyní ještě není správný čas a je třeba vyčkat. Klientka je v pozici síly, je dokonale připravená, je zářící. Místo provozovny se ukáže později. Peníze a vztah k nim je bez problému. Klienti firmy jsou v tom procesu a budou přicházet.   

Celkové shrnutí: Vyčkat, všechno je v proudu, je to čisté, připravené, žádný blok se neukázal, jde jen o načasování. Je to lekce trpělivosti. Je třeba důvěřovat procesu. Klientka si procítila své obavy a udělala si na ně svůj náhled. Pomohlo jí uvědomit si, jak tu situaci sama cítí. Ulevilo se jí a to je důležité.

.

Konstelacemi se vracíme ke své podstatě.

Všechny odpovědi najdeme uvnitř sebe. Poznáme, kde a s kým je nám dobře, kdy jdeme správným směrem. Intuitivně můžeme najít řešení každé situace.

Když se ocitneme na rozcestí, věci nejdou dobře, nebo si nevíme rady, stačí se posadit, uklidnit, položit otázku: “co mám v této chvíli mám udělat”. Přijde nápad, vnuknutí, obraz. Můžeme to cítit zpočátku slabě, ale toto své intuitivní vnímání můžeme postupně rozvíjet.

„Být přirozený znamená se uvolnit. A k nalezení pravdy nepotřebujeme nic jiného, než se naprosto uvolnit.“ Osho

Neděje se nic nedokonalého.

Kdybychom se dívali z nadhledu, viděli bychom, že všechno na naší planetě žije v souhře a děje se v souhře. I ten náš, malý, drobný, lidský život, je v souhře s celkem. Je propojený s životy lidí kolem nás. Každé období našeho života má určitý význam.

Neděje se vždy všechno tak, jak bychom si přáli, ale můžeme věřit, že všechno se děje správně. Každá událost, která zasáhne do našeho života, je ve své podstatě dokonalá.

Potřebujete-li se poradit, nebo s něčím pomoci, napište mi. Všechny informace ke konzultacím najdete zde…

Ema Kuby
Expertka v oblasti osobního rozvoje, autorka knihy Vnitřní záležitosti a mnoha transformačních programů.  Ve svých terapiích využívá vlastních i převzatých terapeutických cvičení k léčení nezpracovaných emocí, k jejich vnitřnímu uvolnění a dokončení.

Přihláška na seminář

systemických konstelací

Systemické konstelace jsou metodou sebepoznávání a jsou využívány na širokou škálu osobních, pracovních i společenských problémů. 

Železná 18, 1. patro, Praha 1, u Staroměstského nám.